Мета діяльності

Візія «Мудрої справи»

Ціннісно трансформуємо українське суспільство та впроваджуємо дієвий принцип позитивної суми у життя громад.

Місія «Мудрої справи»

Впроваджуємо церковну екосистему, що зумовлює соціальні зміни та духовний і матеріальний розвиток громад через пошук можливостей, реалізацію потенціалу та ціннісну взаємодію партнерів.

«Мудра справа» — це, так зване, нове дихання справи митрополита Андрея Шептицького, його пастирського послання «Як будувати рідну хату»; це втілення соціально-економічної доктрини Шептицького у нових умовах; це тяглість історії та вчення УГКЦ від митрополита Андрея до Блаженнішого Святослава.

Гасло «Мудрої справи»

Мудрість. Творчість. Добробут.

Правила ведення бізнесу від митрополита Андрея Шептицького є базовими цінностями «Мудрої справи».